You are here:

Adatkezelési tájékoztató

 

1. Bevezetés

A jelen adatkezelési tájékoztató célja, hogy a Mestikomplex Kft. (a továbbiakban: „Szolgáltató”) ügyfeleit, partnereit és látogatóit tájékoztassa a személyes adatok kezelésének módjáról és feltételeiről, az adatvédelmi gyakorlatáról és elveiről.

Céges adatok:

2. Az adatkezelés célja és jogalapja

Az adatkezelés célja, hogy a Szolgáltató szolgáltatásait a lehető legmagasabb színvonalon nyújtsa, a törvényi kötelezettségeknek megfeleljen, valamint a felhasználók és az ügyfelek igényeit kielégítse.

Az adatkezelés jogalapjai:

 • Hozzájárulás: A felhasználó önkéntes hozzájárulása alapján történő adatkezelés (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont).
 • Szerződés teljesítése: Az adatkezelés szükséges a szerződés teljesítéséhez (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont).
 • Jogi kötelezettség teljesítése: Az adatkezelés szükséges jogi kötelezettség teljesítéséhez (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont).
 • Jogos érdek: Az adatkezelés a Szolgáltató jogos érdekén alapul (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont).

3. Kezelt adatok köre

A Szolgáltató az alábbi személyes adatokat kezeli:

 • Név és elérhetőségi adatok: Teljes név, e-mail cím, telefonszám.
 • Cégadatok: Cégnév, székhely, adószám, cégjegyzékszám.
 • Weboldal használati adatok: IP-cím, böngésző típusa, látogatás időpontja és időtartama, megtekintett oldalak.

4. Adattárolás és adatbiztonság

A Szolgáltató a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megteszi a szükséges technikai és szervezeti intézkedéseket azok védelme érdekében. Az adatok tárolása biztonságos szervereken történik, és az adatbiztonsági incidensek megelőzése érdekében folyamatosan ellenőrizzük a rendszereinket.

5. Adattovábbítás és adatfeldolgozók

A Szolgáltató az adatokat harmadik fél részére csak az alábbi esetekben továbbítja:

 • Jogszabályi kötelezettség: Amennyiben jogszabály írja elő.
 • Adatfeldolgozók: Az adatfeldolgozókkal kötött szerződések alapján, kizárólag a meghatározott célok elérése érdekében.

6. Az érintettek jogai

Az érintettek az alábbi jogokkal élhetnek a személyes adataik kezelésével kapcsolatban:

 • Hozzáférési jog: Az érintett jogosult tájékoztatást kérni az adatkezelés részleteiről.
 • Helyesbítéshez való jog: Az érintett kérheti a pontatlan személyes adatok helyesbítését.
 • Törléshez való jog: Az érintett kérheti személyes adatainak törlését.
 • Adatkezelés korlátozásához való jog: Az érintett kérheti az adatkezelés korlátozását.
 • Adathordozhatósághoz való jog: Az érintett jogosult kérni személyes adatainak géppel olvasható formátumban történő rendelkezésre bocsátását.
 • Tiltakozáshoz való jog: Az érintett tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen.

7. Kapcsolat

Bármilyen adatkezeléssel kapcsolatos kérdés vagy kérés esetén kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot az alábbi elérhetőségeken:

8. Adatvédelmi incidensek kezelése

Az esetleges adatvédelmi incidenseket a Szolgáltató haladéktalanul kivizsgálja, és megteszi a szükséges lépéseket azok orvoslására és megelőzésére. Az érintetteket és a hatóságokat az előírásoknak megfelelően értesítjük.

9. Záró rendelkezések

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a jelen adatkezelési tájékoztatót bármikor módosítsa. A módosítások a közzétételükkel lépnek hatályba.

Utolsó frissítés dátuma: 2024.05.13.


Kérjük, rendszeresen látogasson el weboldalunkra a legfrissebb információkért és tájékoztatásért. Köszönjük, hogy igénybe veszi szolgáltatásainkat!